Zapojte sa aj vy do výskumu: Merania postojov učiteľov.

Zapojte sa aj vy do výskumu: Merania postojov učiteľov.

Pridaj ruku k dielu a zapojte sa aj vy do prieskumu Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Vážení kolegovia,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu k riešeniu problematiky extrémizmu. Predkladaný dotazník je prieskumom postojov k danej téme a bude východiskom pre spracovanie návrhov na inováciu metodických listov vybraných predmetov.

Odpovede na otázky nie sú správne alebo nesprávne, sú vyjadrením osobných skúseností a postojov. Dotazník je anonymný a jeho spracovanie je viazané len na účely výskumných úloh.

Ďakujeme za spoluprácu.

Realizované v rámci projektu: KEGA 003TnUAD-4/2018: Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu.

 

LINK: https://www.survio.com/survey/d/B9U6F2I1D8J8P6S9O

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *