UDALOSTI

Seminár výchova k občianstvu v Považskej Bystrici
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zorganizovala Seminár: výchova k občianstvu na tému: Možnosti budovania prirodzeného vlastenectva na školách
Read more.
Seminár výchovy k občianstvu v Skalici
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zorganizovala Seminár: výchova k občianstvu na tému: Marketingová komunikácia v extrémistickom prostredí.
Read more.
Letná škola výchovy – bezplatný seminár pre učiteľov
POZVÁNKA – Letná škola – bezplatný seminár pre učiteľov V mene projektu KEGA č. 003 TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov
Read more.
Účasť členov projektu na konferencii v Kutnej Hore
Členovia riešiteľského kolektívu sa v dňoch 10. – 12. apríla zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o komunálnej a regionálnej politike v
Read more.
Odborné sympózium výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na Slovensku
Srdečne vás pozývame, na Odborné sympózium výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na Slovensku, ktoré bude súčasťou vedeckej konferencie s
Read more.
Prvá letná škola pre pedagógov v Trenčíne
27. -28. augusta 2018 sa v Trenčíne konala prvá Letná škola pre pedagógov. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vrámci projektu KEGA
Read more.