Prvá letná škola pre pedagógov v Trenčíne

Prvá letná škola pre pedagógov v Trenčíne

27. -28. augusta 2018 sa v Trenčíne konala prvá Letná škola pre pedagógov. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vrámci projektu KEGA hostila učiteľov a pedagógov základných a stredných škôl aj počas letných prázdnin. 

 

Predtým ako sa zorganizovala samotný letná škola, členovania riešiteľského tímu dostali za úlohu analyzovať stav rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov vzdelávania pre predmet občianska náuka v rámci Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť z aktuálnej potreby prevencie silnejúcich prejavov extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie, terorizmu a ostatných foriem intolerancie, a to z multiodborového pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá).

Prvej letnej univerzity sa zúčastnili aj pedagógovia stredných a základných škôl na Slovensku. Jej hlavná téma bolo zistiť formy výučby občianskej náuky na ich školách. Diskusia odhalila množstvo zaujímavých skutočností.  Podujatie ale nieslo v priateľskej atmosfére plnej výmeny rôznych názorov a postojov. Pedagógovia v spolupráci s katedrou politológie navštívili aj Trenčiansky hrad a zoznámili sa s históriou mesta Trenčín.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *