O NÁS

Sme mladí a chceme byť iní. Rešpektujeme skúsenosť a snažíme sa o vlastnú originálnu identitu. Poznanie človeka má podľa nás zložitý a permanentne sa rozvíjajúci obsah v ktorom univerzum, človek a jeho  konanie súvisia a formujú každodennú realitu vo všetkých jej rôznorodých oblastiach. V centre našej pozornosti je moc ako synonymum politiky. Snažíme sa ju pochopiť najmä s pomocou príbuzných a nezastupiteľných vied – ekonómie, práva, psychológie a sociológie, uvedomujúc si pritom význam prírodných a technických vied. Náročnosť politológie spočíva v komplexnosti vnímania politiky prostredníctvom multidisciplinárneho pohľadu.

Katedra politológie chce byť autentickou akademickou komunitou jej študentov, pedagógov a absolventov, ktorá bude presahovať obdobie štúdia a pracovného uplatnenia. Katedra politológie chce byť kvalitným brandom doma i na medzinárodnej úrovni. Akademické prostredie Katedry je budované najmä prostredníctvom iniciatívy študentov, bez ktorého nie je naše spoločné poslanie naplnené. Naša každodennosť má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

 

Riešiteľský kolektív:

Koordinátor:

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Členovia: 

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

PhDr. Eva Živčicová, PhD.

Mgr. Petra Rendková

Mgr. Jaroslav Čársky

Mgr. Matej Mindár (od 1.4.2019)