O NÁS

Sme mladí a chceme byť iní. Rešpektujeme skúsenosť a snažíme sa o vlastnú originálnu identitu. Poznanie človeka má podľa nás zložitý a permanentne sa rozvíjajúci obsah v ktorom univerzum, človek a jeho  konanie súvisia a formujú každodennú realitu vo všetkých jej rôznorodých oblastiach. V centre našej pozornosti je moc ako synonymum politiky. Snažíme sa ju pochopiť najmä s pomocou príbuzných a nezastupiteľných vied – ekonómie, práva, psychológie a sociológie, uvedomujúc si pritom význam prírodných a technických vied. Náročnosť politológie spočíva v komplexnosti vnímania politiky prostredníctvom multidisciplinárneho pohľadu.

Katedra politológie chce byť autentickou akademickou komunitou jej študentov, pedagógov a absolventov, ktorá bude presahovať obdobie štúdia a pracovného uplatnenia. Katedra politológie chce byť kvalitným brandom doma i na medzinárodnej úrovni. Akademické prostredie Katedry je budované najmä prostredníctvom iniciatívy študentov, bez ktorého nie je naše spoločné poslanie naplnené. Naša každodennosť má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

 

Riešiteľský kolektív:

Koordinátor:

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Členovia: 

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

PhDr. Eva Živčicová, PhD.

Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Mgr. Petra Rendková

Mgr. Jaroslav Čársky

Mgr. Marcela Barčáková (od 1.4.2019)

Mgr. Matej Mindár (od 1.4.2019)