AKTUALITY

Seminár výchova k občianstvu v Považskej Bystrici
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zorganizovala Seminár: výchova k občianstvu na tému: Možnosti budovania prirodzeného vlastenectva na školách
Read more.
Seminár výchovy k občianstvu v Skalici
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zorganizovala Seminár: výchova k občianstvu na tému: Marketingová komunikácia v extrémistickom prostredí.
Read more.
Účasť na medzinárodnej konferencii v Olomouci
Katedra politológie mala zastúpenie na VIII. ročníku Medzinárodnej  vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v oblasti spoločenských vied, ktorú organizovala Katedra spoločenských
Read more.
Letná škola výchovy – bezplatný seminár pre učiteľov
POZVÁNKA – Letná škola – bezplatný seminár pre učiteľov V mene projektu KEGA č. 003 TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov
Read more.
Účasť členov projektu na konferencii v Kutnej Hore
Členovia riešiteľského kolektívu sa v dňoch 10. – 12. apríla zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o komunálnej a regionálnej politike v
Read more.
2. stretnutie riešiteľského tímu
ZÁPISNICA č. 2 z pracovného stretnutia riešiteľov projektu KEGA č. 003TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby
Read more.
Odborné sympózium výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na Slovensku
Srdečne vás pozývame, na Odborné sympózium výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na Slovensku, ktoré bude súčasťou vedeckej konferencie s
Read more.
Zapojte sa aj vy do výskumu: Merania postojov učiteľov.
Pridaj ruku k dielu a zapojte sa aj vy do prieskumu Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Vážení
Read more.
Katedra politológie v Trenčíne dostala svoj prvý projekt KEGA
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dostala svôj prvý projekt KEGA. Projekt KEGA č. 003TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre
Read more.
Zapojte sa do prieskumu Katedry politológie
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov realizuje prieskum medzi pedagógmi a učiteľmi občianskej
Read more.