AKTUALITY

Nová elektronická učebnica „NÁVRH METODICKÝCH LISTOV PRE UČITEĽOV OBČIANSKEJ NÁUKY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE“
Vydaná publikácia je venovaná pedagógom, študentom stredných škôl a ich rodičom, ale aj inej laickej verejnosti, ktorí majú záujem si
Read more.
On-line odborný seminár Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu
V pondelok dňa 9. novembra 2020 sa uskutoční odborný seminár VÝCHOVA A VZDELÁVANIE K DEMOKRATICKÉMU OBČIANSTVU AKO PREVENCIA EXTRÉMIZMU. Organizátori
Read more.
Prídeme s prednáškou na tému extrémizmus aj na Vašu školu
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v minulom roku zorganizovala viaceré odborné semináre na tému výchova k občianstvu.  Pre pozitívne odozvy
Read more.
Zborník z odborného seminára „Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu“
TRENČÍN – 10. marca 2020 – Katedra politológie Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vydala recenzovaný zborník príspevkov „Výchova a vzdelávanie k demokratickému
Read more.
Projekt KEGA postúpil do záverečnej fázy
TRENČÍN 27. januára 2020 – Projekt KEGA (003TnUAD-4/2018) „Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov
Read more.
Aktualizácia: Odborný seminár Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu
Dňa 11. decembra 2019 sa na Celouniverzitnom pracovisku Katedry politológie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne konal odborný seminár Výchova
Read more.
Seminár výchova k občianstvu v Považskej Bystrici
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zorganizovala Seminár: výchova k občianstvu na tému: Možnosti budovania prirodzeného vlastenectva na školách
Read more.
Seminár výchovy k občianstvu v Skalici
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zorganizovala Seminár: výchova k občianstvu na tému: Marketingová komunikácia v extrémistickom prostredí.
Read more.
Účasť na medzinárodnej konferencii v Olomouci
Katedra politológie mala zastúpenie na VIII. ročníku Medzinárodnej  vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v oblasti spoločenských vied, ktorú organizovala Katedra spoločenských
Read more.
Letná škola výchovy – bezplatný seminár pre učiteľov
POZVÁNKA – Letná škola – bezplatný seminár pre učiteľov V mene projektu KEGA č. 003 TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov
Read more.