2. stretnutie riešiteľského tímu

2. stretnutie riešiteľského tímu

ZÁPISNICA č. 2 z pracovného stretnutia riešiteľov projektu KEGA č. 003TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu, dňa 16.1.2019 zo zasadačky vedúceho Katedry.

PRÍTOMNÍ:

Zamestnanecká časť:

  1. Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
  2. PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
  3. Mgr. Pavol Struhár, PhD.
  4. Mgr. Petra Rendková
  5. Mgr. Jaroslav Čársky

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie výsledkov projektu za rok 2018
  3. Prerokovanie plánovaných výstupov projektu na rok 2019
  4. Rôzne
  5. Záver

Viac nájdete v prílohe.

KEGA- Zapisnica.c 2

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *