1. stretnutie riešiteľského tímu

1. stretnutie riešiteľského tímu

Pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu otvoril vedúci projektu Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., ktorý informoval prítomných členov o programe 1. stretnutia. Vedúci projektu doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. informoval o potrebe zmeny riešiteľského kolektívu vzhľadom ku personálnym zmenám na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka za posledné obdobie. V riešiteľskom kolektíve končí PhDr. Peter Csanyi, PhD. z Celouniverzitného pracoviska Katedry politológie ako aj PhDr. Lenka Mandelíková, PhD. z Katedry sociálnych a humanitných vied Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov pre skončenie pracovného vzťahu z TnUAD v Trenčíne. Novými členmi riešiteľského kolektívu sa stali Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD. z KSaHV FSeV a Mgr. Petra Rendková z CUP KP TnUAD. 

 

V prílohe nájdete aj zápisnicu z prvého zasadnutia: KEGA_zapisnica1

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *